Pages

Friday, October 28, 2011

Laporan audit: Syarikat kerajaan Johor tidak memuaskan

Warta Kerajaan Rakyat l PETALING JAYA: Tiga syarikat milik kerajaan negeri Johor dikesan diurus dalam keadaan tidak memuaskan dan dua mengalami kerugian, menurut lapuran ketua audit negara 2010.
Tiga syarikat berkenaan ialah YWJ Citra Holdings Sdn Bhd; Johor Skills Development Centre Sdn Bhd dan Kumpulan Pendidikan YPJ Sdn Bhd.
Prestasi kewangan YWY Citra tidak memuaskan kerana mengalami kerugian bagi tahun 2007 hingga 2009.
Kedudukan aset dan liabiliti juga tidak memuaskan kerana modal keraja pada tempoh sama  semakin kurang nilainya.

Syarikat juga  tidak mempunyai sumber pendapatan dan belum mendapat pulangan dari aktiviti perladangan dan hartanah yang diceburi.
“Bangunan rumah kedai miliknya masih belum ada penyewa, selain kelemahan pengurusan dan pekeliling tidak dipatuhi,” kata lapuran audit berkenaan.
Kurang pelajar
Bagi Syarikat Johor Skill pula, kelemahan-kelemahan yang dikesan termasuk pihak syarikat  telah membuat tuntutan ke atas pelajar yang telah berhenti.
Syarikat juga masih mengenakan yuran tambahan sedangkan kerajaan telah membiayai semua yuran.
“Bilangan pelajar yang mengikuti kursus tidak mencapai sasaran, manakala peralatan bantuan mengajar yang dibeli pada bulan September 2010 masih belum dibekalkan,” kata lapuran itu.
Kumpulan Pendidikan YPJ telah mengalami kerugian dari tahun 2007 hingga 2009 dan modal kerja serta ekuiti yang negatif.
Manakala beberapa syarikat subsidiarinya tidak menjana keuntungan dan tidak aktif, selain pengambilan pelajar yang sedikit.

No comments:

Posting Terkini